Provozní doba

Středa     9 - 17 hod. 
Čtvrtek   16 - 18 hod. ( tvořivá dílna )